When working on modeling, you never know what will happen to your pictures, as Heidi Yeh found out herself.

Kiedy pracuje się w modelingu, nigdy do końca nie wiadomo, co stanie się z twoim zdjęciem Heidi Yeh przekonała się o tym na własnej skórze.

The Internet, with the speed of lightning, spreads and transmits various stories. Often, they are not exactly checked, but better to correct some inaccuracies than allow other sources to be faster. This leads to the situation that people are being accused of something they have not done, but others do not want to check if that is true and the lie continues to permeate throughout the world.

When working on modeling, you never know what will happen to your pictures, as Heidi Yeh found out herself. 2

This is the problem many people face with their photos. Once you become the hero of a catchy meme, unfortunately it is hard to fight it. There are pictures that everyone in the world knows and there are so many different stories that they do not want to believe to be true. And the most true story is not interesting to anyone.

When working on modeling, you never know what will happen to your pictures, as Heidi Yeh found out herself. 3

 

It turns out that it is not only people who accidentally hit the Internet that have a reason to worry. Of course, that is if the picture presents them in an unfavorable light. Also, people who work in media and participate in professional campaigns may have concerns. All pictures for which you can buy the rights are known, and thus Mr. Miecio can happen upon a cake shop banner, but also upon a leaflet about contagious diseases.

Not everyone is able to straighten out what they say about him online. Heidi, who appeared in a regular advertising campaign, saw this, but someone told him a false story, after which a woman has lost her ability to work in the industry.

When working on modeling, you never know what will happen to your pictures, as Heidi Yeh found out herself. 4


Reply

Na pewno pamiętacie to zdjęcie i związaną z nim historię. Prawda, okazała się zupełnie inna, a kobieta na zdjęciu ma zniszczone życie

Kiedy pracuje się w modelingu, nigdy do końca nie wiadomo, co stanie się z twoim zdjęciem Heidi Yeh przekonała się o tym na własnej skórze.

Internet z szybkością błyskawicy rozpowszechnia i przekazuje różne historie. Często nie są one dokładnie sprawdzone, ale lepiej sprostować jakąś nieścisłość niż pozwolić sobie na to, by inne źródła były szybsze. Doprowadza to do sytuacji, że ludzie są posądzani o coś, czego nie zrobili, ale innym nie chce się sprawdzać, czy to prawda i kłamstwo dalej biegnie przez świat.

Na pewno pamiętacie to zdjęcie i związaną z nim historię. Prawda, okazała się zupełnie inna, a kobieta na zdjęciu ma zniszczone życie 8

Z tym problemem boryka się wiele osób, których zdjęcia trafiły do internetu. Kiedy raz zostanie się bohaterem chwytliwego mema, niestety ciężko z tym walczyć. Są zdjęcia, które zna każdy na świecie, a za którymi stoją tak różne historie, że nie chce się wierzyć, że to prawda. A najczęściej prawdziwa historia nie interesuje nikogo.

Na pewno pamiętacie to zdjęcie i związaną z nim historię. Prawda, okazała się zupełnie inna, a kobieta na zdjęciu ma zniszczone życie 9

 

Okazuje się, że ludzie nie tylko osoby, które przypadkiem trafiły do internetu, mają powód do zmartwień. Oczywiście, jeśli zdjęcie przedstawia ich w niekorzystnym świetle. Także osoby, które pracują w mediach i uczestniczą w profesjonalnych kampaniach, mogą mieć powody do obaw. Znane są wszystkim zdjęcia, do których można kupić prawa i tak pan Miecio może trafić na baner cukierni, ale i ulotkę o chorobach zakaźnych.

Nie każdemu udaje się wyprostować to, co mówią o nim w internecie. Przekonała się o tym Heidi, która wystąpiła w zwykłej kampanii reklamowej, ale do jej zdjęć, ktoś dopowiedział do niego nieprawdziwą historię, przez którą kobieta straciła możliwość pracy w branży.

Na pewno pamiętacie to zdjęcie i związaną z nim historię. Prawda, okazała się zupełnie inna, a kobieta na zdjęciu ma zniszczone życie 10

Page 1 / 4

Reply